KANCELARIA DORADZTWA PRAWNEGO I PODATKOWEGO

KANCELARIA DORADZTWA PRAWNEGO I PODATKOWEGO

GRAMA

doradca podatkowy Warszawa

WSPIERAMY ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY

Planowanie i optymalizacja podatkowa to kluczowy element zarządzania przedsiębiorstwem. Ważne decyzje finansowe powinny być konsultowane z doradcą podatkowym. Służymy również wsparciem w sprawach celnych, dewizowych, kadrowych, płacowych, egzekucji administracyjnej i przy pozyskiwaniu funduszy unijnych. Świadczymy usługi doradztwa prawnego od 1992 roku. Na dzień dzisiejszy obsługujemy stale ok. 50 podmiotów gospodarczych.

DOŚWIADCZONY WARSZAWSKI ZESPÓŁ DORADCÓW PODATKOWYCH, DYPLOMOWANYCH KSIĘGOWYCH, PRAWNIKÓW I ANALITYKÓW – OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencje ryczałtu, ewidencji VAT
 • sporządzania oraz dostarczania do urzędów obowiązkowych deklaracji (PIT, CIT, VAT, PCC) i sprawozdań (GUS, NBP)
 • reprezentowania podatnika przed organami podatkowymi i sądami każdej instancji
 • sporządzania rocznych sprawozdań finansowych  i PIT-ów
 • zakładania i rejestracji nowych podmiotów gospodarczych (spółka z o.o., jawna, cywilna, komandytowa itd.)
 • prowadzenie płac i kadr 
 • doradztwa podatkowego
 • kontroli ksiąg rachunkowych, rozliczeń, windykacji wierzytelności, weryfikacji kwalifikacji personelu
 • nadzoru merytorycznego w zakresie podatków, rachunkowości i ubezpieczeń społecznych.
 • zakładanie firm osób fizycznych
 • zakładanie spółek prawa handlowego
 • rozwiązywania problemów korporacyjnych
 • prowadzenie ksiąg handlowych spółek prawa handlowego
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie planów analiz i symulacji w wyżej wymienionym zakresie
 • doradztwa podatkowego, zastępstwa procesowego
 • rozliczanie PIT osób pracujących za granicą
 • prowadzenie spraw spadkowych

W ZAKRESIE PROWADZENIA KSIĄG HANDLOWYCH OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

 • prowadzenie ksiąg i ewidencji w siedzibie biura GRAMA
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, statystycznych i dotyczących ubezpieczeń społecznych
 • sporządzanie list płac dla pracowników z zachowaniem zasady tajności wynagrodzeń, dokonywanie wypłat w sposób gotówkowy lub bezgotówkowy
 • sporządzanie poleceń przelewów z tyt. zobowiązań publiczno - prawnych, oraz innych wskazanych przez klienta
 • sporządzanie raportów okresowych w powyższym zakresie we wskazanym przez klienta języku
 • odbieranie dokumentów od klienta (opcja na terenie Mokotowa, Wilanowa, Ursynowa) i bieżący nadzór nad dokumentacją gromadzoną i sporządzaną w siedzibie klienta
 • utrzymywanie kontaktów z organami skarbowymi i zastępstwo wobec nich
 • stały monitoring poczynań firmy w świetle obowiązującego prawa podatkowego i zasad rachunkowości
 • zachowanie najwyższej staranności w zakresie świadczonych usług
 • zachowanie tajemnicy w stosunku do informacji pozyskiwanych w trakcie współpracy
 • pełną odpowiedzialność cywilną za błędy zawinione przez biuro popartą stosownymi ubezpieczeniami
 • doradztwo podatkowe
 • opinie, interpretacje w zakresie działania klienta, nieodpłatne lub odpłatne, na zasadach preferencyjnych
 • niezmienność warunków umowy od jej zawarcia przez okres jednego roku
 • zapewnienie biegłego rewidenta do badania bilansu na koszt klienta
 • oraz inne usługi negocjowane przed podpisaniem umowy lub w trakcie jej trwania.

NASZE USŁUGI TO KONKRETNE ROZWIĄZANIA

Dbałość o szczegóły połączona z wieloletnim doświadczeniem naszego personelu, to pewność kompleksowości oferowanych usług.

GWARANCJA NAJWYŻSZEJ STARANNOŚCI

GWARANCJA NAJWYŻSZEJ STARANNOŚCI

LICENCJONOWANI DORADCY PODATKOWI

LICENCJONOWANI DORADCY PODATKOWI

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

INDYWIDUALNIE DOSTOSOWANIE OFERTY I CENY DO SYTUACJI KLIENTA

INDYWIDUALNIE DOSTOSOWANIE OFERTY I CENY DO SYTUACJI KLIENTA

usługi księgowe warszawa

GWARANCJA PROFESJONALNEGO PROWADZENIA SPRAW PODATKOWYCH TWOJEJ FIRMY

Zmienne, niejasne i różnie interpretowane przepisy podatkowe, wymagają specjalistycznej aktualizowanej na bieżąco wiedzy oraz doświadczenia w rozwiązywaniu problemów podatkowych. Twoja księgowość jest w najlepszych rękach, dzięki naszym warszawskim doradcom podatkowym stale podnoszącym swoje kwalifikacje – czuwa nad tym samorząd zawodowy.

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA I MOŻLIWOŚĆ SKONCENTROWANIA SIĘ NA PROWADZENIU FIRMY

Udzielenie pełnomocnictwa doradcy podatkowemu pozwala na reprezentowanie podatnika w kontaktach z organami podatkowymi, skarbowymi i w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Prawidłowo sporządzone i złożone w terminie deklaracje, wezwanie do urzędu skarbowego, kontrola podatkowa w firmie – takie sprawy nie spędzają snu z powiek przedsiębiorcom współpracującym z doradcą podatkowym.

kancelaria prawna Warszawa

CENNIK USŁUG

Usługi księgowe

od 100,00 zł miesięcznie

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

od 200,00 zł miesięcznie

Książka przychodów i rozchodów

od 800,00 zł miesięcznie

Księgi Handlowe

Rozliczenia podatkowe dla osób niebędących klientami Kancelarii

80 zł/brutto

prosty, bez odliczeń

100 zł/brutto

z odliczeniami (bez ulgi odsetkowej)

od 100 zł/h / brutto

skomplikowany lub z dużą ilością dokumentów do odliczenia / z ulgą odsetkową

Ulga budowlana, odzyskiwanie VATu

40.00 zł/os./msc

Obsługa pracownika, zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła

40,00 zł/os./msc

PIT 40

250 zł

Rejestracja / zgłoszenie podatnika w Urzędzie Skarbowym (podatek dochodowy, VAT)

150 zł

Dokonanie zmian w Urzędzie Skarbowym (NIP-2, VAT-R)

1 500 zł

Kompleksowa usługa w zakresie rozpoczęcia działalności osoby prawnej

(projekt  umowy spółki, sporządzenie wniosków do KRS, rejestracja VAT)

700 zł

Przygotowanie i złożenie wniosków dotyczących zmian w KRS

100 zł

Uzyskanie wypisów z KRS

Kancelaria doradztwa prawnego i podatkowego GRAMA

Grażyna Sokołowska

NIP: 5211009325

REGON: 010841944

ul. Skrzetuskiego 23 A

02-726 Warszawa

pon. - pt. 9:00 - 17:00 

sob. 11:00 - 14:00

(po wcześniejszym uzgodnieniu z dyżurnym pracownikiem)